Герб
 
 
Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського  

 

 
СтатистикаКонтингентПошта довіриФотогалерея
 
Головна сторінка | Структура академії | Кафедри | Офтальмології | Історія кафедри

 Історія кафедри 


Вперше у Криму кафедра очних хвороб організована на базі медичного факультету Тавричного університету 20 листопада 1923 року. Вона розташувалась у 30-койковому відділенні 8-ої міської лікарні м.Сімферополя. Головним лікарем було призначено С.В. Мальте. Асистентами та ординаторами працювали: Е.І. Паток, С.Х. Мікаелян, В.А. Кузнєцов, Е.В. Завалевська.

Кафедра стала центром офтальмологічної допомоги населенню. Співробітники кафедри займалися профілактичною, лікувальною та науково-дослідницькою роботою. На протязі двох років роботою кафедри керував професор А.І. Полєв. Наукові дослідження співробітників кафедри були присвячені вивченню ролі імунітету при очних захворюваннях та розробці нових методів діагностики та лікування трахоми. Паралельно з цим, співробітниками кафедри була зроблена велика практична робота щодо виявлення, лікування та профілактиці трахоми у жителів степової частини Криму. За два роки роботи кафедри відбулося два випуски лікарів, з яких окулістами стали троє: В.В. Горовая, А.М. Берг і Ф.Ф. Віленська.

Але, на жаль, в 1925 році медичний факультет був ліквідований. Професор А.І. Полєв повернувся в місто Київ, виїхали з Криму й інші окулісти: Б.Л. Поляк - у місто Ленінград, І.І. Казас - у місто Дніпропетровськ, С.Х. Микаелян - у місто Свердловськ. Згодом вони керували кафедрами очних хвороб у цих містах.

8 серпня 1930 року, на базі колишнього медичного факультету Тавричного університету був створений Кримський державний медичний інститут. Кафедра очних хвороб почала свою роботу з 8 лютого 1935 року. Її базою, у той час було 25-ти койкове очне відділення 1 міської лікарні міста Сімферополя. До вересня 1941 року роботою клініки керував професор А.А. Бєльський.

 

Асистентами в той час працювали: С.В. Мальте, Н.О. Блюменфельд, З.А. Гюль - Назарьян, Р.М. Бланк. Їм допомагали ординатори: Р.Г. Гаар, Н.А. Тімошина, М.І. Фукс, А.Я. Стародубцева та ін. Наукові інтереси співробітників кафедри були різноплановими: вони проводили наукові дослідження в галузі нейрофізіології та фізіотерапії органа зору, вивчали дії тканинних препаратів та переливання крові при важких захворюваннях очей. Вперше в очній практиці стали застосовувати грязьові аплікації на повіки та грязьові комірці при різних очних захворюваннях. До початку Великої Вітчизняної війни на кафедрі були написані й захищені 4 кандидатські дисертації.

 
 
 

У вересні 1941 року Кримський медичний інститут був евакуйований і півтори місяці перебував у шляху, циркулюючи між містами: Баку, Тбілісі, Красноводськ, Джамбул, Армавір. У місті Армавірі базою очної клініки став 1117-й евакогоспіталь. Тут був проведений випуск лікарів, що пішли в діючу армію.

У цей час, протягом 7-ми місяців, керував роботою очної клініки асистент С.В. Мальте.

12 вересня 1942 року всі викладачі та студенти (201люд.) прибули в місто Кзил - Орду. Тут очолив роботу клініки професор М.І. Медведєв. Кліника розмістилася в обласній лікарні. Асистентами на кафедрі працювали Н.О. Блюменфельд і З.Г. Неменко. Їм допомагали ординатори: А.А. Павленко, М.Г. Сігель, І.Н. Малашенко. В 1942-43 роках в інституті пройшли навчання 700 студентів, було зроблено два випуски лікарів, незважаючи на те, що робота проходила в дуже тяжких умовах. При цьому співробітники кафедри продовжували вести наукову діяльність. Так в 1943 році асистент Н.О.Блюменфельд захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адреналін у лікуванні іритів".

У серпні 1944 року інститут повернувся в місто Сімферополь і продовжував готовити лікарів для фронту. За роки Великої Вітчизняної війни сотні лікарів одержали дипломи нашого інституту. Основним науковим напрямком кафедри в роки війни й післявоєнний час, були травми воєнного часу. Наукові праці співробітників кафедри були присвячені діагностиці внутрішньоочних сторонніх предметів та лікуванню вогнепальних уражень очей. Підсумком цих наукових досліджень з'явилися 4 кандидатські дисертації. Крім асистента Н.О. Блюменфельд, захистили дисертації:

• Мальтє С.В. "Переливання крові при очних захворюваннях"(1948 р.);

• Неменко З.Г. "Кров'яний тиск та тонус органа зору " ( 1949 р.);

• Мазор Е.І. "До оцінки засобів поверхневого знеболювання " (1950 р.).

До 1951 року в очній кліниці пройшли первинну спеціалізацію й кліничну ординатуру 15 лікарів.

 

У квітні 1951 року професор М.І. Медведєв був переведений у місто Самарканд і кафедру очолила доцент Н.С. Азарова. Наказом міністра охорони здоров'я СРСР вона була направлена з 1-го МОЛМІ на завідування кафедрою очних хвороб Кримського медичного інституту. З приїздом у Крим Н.С. Азарової, на протязі 20-ти років, основним науковим напрямком у роботі нашої кафедри було вивчення патогенезу різних форм туберкульозних уражень очей та удосконалення методів діагностики і лікування цієї патології. Очна клініка КМІ користувалася в ці роки великою популярністю, на лікування приїжджали хворі з різних куточків Радянського Союзу та зарубіжжя. Десятки лікарів - стажистів (вітчизняних та іноземних) були навчені ефективним методикам туберкулінодіагностики та туберкулінотерапії. Н.С. Азаровою була створена в Криму наукова школа союзного та світового значення по діагностиці і лікуванню очного туберкульозу. Під її керівництвом були написані та захищені 3 докторські і 7 кандидатських дисертацій. У співавторстві з професорами Ф.І. Юзефовою та А.Я. Самойловим вона видала монографію "Туберкульозні захворювання очей"(1993р.), що дотепер залишається настільною книгою кожного окуліста. З її участю, в 1973 р. були видані методичні рекомендації: "Організаційно-методична, діагностична та лікувальна допомога хворим метастатичним туберкульозом очей". Кандидатська дисертація Н.С. Азарової була присвячена "Біомікроскопічним та офтальмоскопічним реакціям на туберкулін у діагностиці та терапії метастатичного туберкульозу ока" (1944), а докторська (1954) - "Кальцій у лікуванні метастатичного туберкульозу ока". За ці роки збільшилася кількість ліжок в обласному очному відділенні (до 50-ти) і додалися ще 15 спеціалізованих ліжок для лікування метастатичного туберкульозу очей.

 

Клінічними ординаторами на той час працювали: Н.С. Мальте, К.П. Московченко, В.С. Бєляєв, Е.Н. Антіпова, В.Ф. Мартинова, Н.П. Шалигіна-Дачевська, З.М. Легоньких, М.І. Проходу, Г.К. П′яткіна, Б.І. Шанахін, А.Г. Літвіненко. Згодом вони захистили дисертації і стали професорами, доцентами та асистентами.

Крім основної кафедральної теми в той час розроблялись і інші наукові напрямки: доц. Н.С. Мальте вивчав різні аспекти застосування Сакської грязі в лікуванні запальних і дегенеративних захворювань очей, удосконалили методи діагностики та лікування токсоплазмозу асистенти Г.К. П′яткіна та З.М. Легоньких, вивчали значення судинного фактора в патогенезі глаукоми (асистент К.П. Московченко) і ембріогенез органа зору (асистент Ю.С. Тихончук). Співробітники кафедри брали активну участь в офтальмологічних конференціях і з'їздах різного рівня. За період з 1952 року по 1977 рік ними були опубліковано 263 наукові статті, одна монографія ("Туберкульозні захворювання очей", 1963 р.), написані й захищені 4 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

Докторські:

Н.С. Азарова "Кальцій у лікуванні метастатичного туберкульозу ока", 1954 р.;

Г.Ф. Тетіна "Виникнення та перебіг туберкульозного запалення в оці", 1964 р.;

Н.С. Мальте " Грязелікування в офтальмології ", 1969 р.;

К.П. Московченко "Порушення каротидного кровообігу як фактор розвитку деяких форм глаукоми", 1972 р.;

Кандидатські:

• К.П. Московченко " Трофічні зміни очей при закритих травмах черепа ", 1955 р.;

• Н.С. Мальте " До оцінки вітчизняних міотиків фурамона та фосфакола ", 1956 р.;

• В.С. Бєляєв " Ембріональна рогівка як матеріал для кератопластики" , 1959 р.;

• З.М. Легоньких " Діасклеральне видалення внутрішньоочних сторонніх предметів лускатим клаптевим розрізом склери з провізорним швом ", 1962 р.;

• Г.К. П′яткіна " Очагові проби в діагностиці токсоплазмозу ", 1966 р.;

• Т.М. Єфєтова " Антікоагулянти в лікуванні тромбоемболічних захворювань судин сітківки", 1968 р.;

• Ю.С. Тихончук " Розвиток очей у людини протягом перших трьох місяців" (морфологічне та гістохімічне дослідження), 1971 рік.

 
 
 

З 1971 року керувала роботою кафедри професор Г. Ф. Тєтіна.

Завдяки її ініціативі, в 1974 м відбулося об'єднання міських та обласного очних відділень і був створений Кримський офтальмологічний центр. В 1980 р. на його базі було організовано обласне дитяче відділення на 65 ліжок, яким керував обласний дитячий окуліст О.П. Затварницький. З 1979 р. в обласній консультативній поліклініці ім. М.А. Семашко почало працювати офтальмологічне відділення, що включає в себе кабінети загального консультативного прийому очних хворих, глаукомний кабінет, кабінет охорони зору дітей і кабінет очного протезування. Кримський офтальмологічний центр був перепрофільований у Центр мікрохірургії ока.

На базі кафедри за цей час пройшли навчання 26 клінічних ординаторів (з Судану, Сирії, Танзанії, Індії та Лівану), 2 заочних аспіранта (з Сирії та Індії), 2 закордонних стажиста (з Непалу та Чаду) і 58 лікарів-інтернів. Цільову спеціалізацію з очного туберкульозу пройшли 10 лікарів з різних міст СРСР та один лікар з Монголії. Наша кафедра була визнана однією з ведучих у вивченні патогенезу та створенні нових методів діагностики і лікування очного туберкульозу.

У цей час на кафедрі працювали 3 професора (Г.Ф. Тетіна, Н.С. Мальте, К.П. Московченко) і 4 асистента (Г.К. П′яткіна, Ю.С. Тихончук, А.Г. Літвіненко, О.О. Кот).

Іншим науковим напрямком, над яким працювали співробітники кафедри, була тема: "Роль алергійного компонента в діагностиці, кліниці та лікуванні ендогенних увеїтів різної етіології". Разом з кафедрою патологічної фізіології, керованою професором В.А. Проценко, була розроблена нова концепція запалення органа зору. Підставою для цього були клініко-експериментальні дослідження ролі інгібіторів протеолітичних ферментів у патогенезі і лікуванні запальних захворювань очей. Був опублікований інформаційний лист і захищена кандидатська дисертація (асистент О.О. Кот, 1990 р.).

З 1984 р. роботою кафедри стала керувати професор К.П. Московченко. Основною кафедральною темою стає вивчення ролі зовнішньої сонної артерії в кровопостачанні ока в нормі та при різних патологічних станах, вивчається патогенез неоваскулярної глаукоми. За цей час були написані і захищені 5 кандидатських дисертацій:

• А.Г. Літвіненко "Водно-темнова кампіметрична проба в ранній діагностиці відкритокутової глаукоми (за даними багаторічних спостережень)", 1984 р.

• О.О. Кот "Роль інгібіторів ферментів протеолізу в патогенезі та лікуванні факогенних увеїтів (експериментально-клінічне дослідження)", 1990 р.

• Л.В. Кучеренко "Ефективність внутрішньоартеріальної інфузії через поверхневу скроневу артерію при захворюваннях органа зору", 1991 р.

• А.А. Руссу "Анатомо-кліничне вивчення колатерального кровотоку очного яблука та орбіти за даними посмертної та прижиттєвої каротидної ангіографії"

• Ануп Радж " Порівняльна характеристика епі- і ретробульбарного кровопостачання при різних формах глаукоми (клінико-морфологічне дослідження)", 1992 р.

В результаті цих досліджень був опублікований інформаційний лист, розроблене нове оперативне втручання при неоваскулярній глаукомі (професор К.П. Московченко) і впроваджений новий метод тривалої інфузійної терапії через поверхневу скроневу артерію при важких ураженнях очей (асистент Л.В. Кучеренко). Були представлені десятки доповідей на з'їздах і наукових конференціях різного рівня. Отримані 2 авторські посвідчення на винаходи та впроваджені в практику системи охорони здоров'я 7 рацпропозицій. З 1985 р. за наказом міністра охорони здоров'я СРСР база кафедри одержала статус обласного Центра мікрохірургії ока.

 

З вересня 1991 р. очолив роботу кафедри доцент А.Г. Літвіненко. Була продовжена наукова праця над двома кафедральними темами: "Роль зовнішньої сонної артерії в кровопостачанні ока в нормі та при різних патологічних станах" (по 1993 рік включно) і "Вивчення ефективності сферо-призматичної корекції у дітей та підлітків з прогресуючою міопією" (по 1996 рік включно). За матеріалами цих досліджень були захищені 4 кандидатських дисертацій:

• О.В. Кайоткіна "Стан зорових функцій при аметропії, косоокості у дітей раннього віку та лікувально-діагностичні заходи щодо їхної диспансеризації", 1992 р.;

• Рамі Нтефе "Застосування склеропломбажу при короткозорості та дегенеративних захворюваннях очей і деякі сторони механізму його дії", 1992 р.;

• П.М. Карпов " Санаторно - курортний етап реабілітації дітей з ревматоїдним увеїтом ", 1993 р.;

• І.І. Дергало "Вивчення ефективності сферо-призматичної корекції у дітей і підлітків з прогресуючою міопією", 1996 р.

Крім цього була захищена одна магистрантська кваліфікаційна робота: "Вивчення лікувально-профілактичної дії ін'єкційного біопрепарату лікворину при модулюванні катаракти у кроликів" (Т.В. Ткач, 1995 р.).

З 1995 року почата розробка нової кафедральної теми "Вивчення впливу поверхнево-активних речовин при лікуванні запальних захворювань органа зору".

По даній темі були заплановані та затверджені 2 кандидатські (заочні аспіранти Н.В. Іванова та І.В. Титяниченко) і 2 магистрантські кваліфікаційні роботи (О.М. Моцарь та О.В. Ель-Самад).

За результатами цих досліджень опубліковано 19 наукових праць і зроблено 10 доповідей на конференціях і з'їздах офтальмологів України та країн СНД, захищена 1 кандидатська дисертація (заочний аспірант Н.В. Іванова "Патогенетично обґрунтоване застосування нового імуномодулятора мірамістина у хворих на хронічні кон’юнктивіти", 1999 р.). За данною темою отримані й впроваджені в практику 3 патенти на винаходи. Захищені 2 магістрантські роботи (О.М. Моцарь "Вивчення ефективності застосування ПАР мірамістину з антисептичною метою для зберігання м'яких контактних лінз", 1997 р. та О.В. Ель-Самад "Застосування поверхнево-активного антисептика мірамістина при підготовці хворих до внутрішньоочних операцій", 1999 р.).

У 1998-му другою базою кафедри стає Кримський центр реабілітації зору (КРЦРЗ), співробітники якого проводять науково-дослідну роботу з теми: "Профілактика та лікування короткозорості, амбліопії, косоокості".

У 1999 р. магістрантом Манжос І.А. була захищена кваліфікаційна робота "Вплив склеропластичних операцій на прогресування міопічного процесу".

У цей час на кафедрі викладають: почесний професор КДМУ А.Г. Літвіненко, завуч кафедри, доц. О.О.Кот та асистенти: Л.В. Кучеренко, І.І. Дергало, О.В. Кайоткіна, Н. В. Іванова, Л.К. Дембський (сумісник).

У 1999-му асистент Л.К. Дембский захистив докторську дисертацію на тему: "Організація первинної офтальмологічної допомоги дітям та підліткам в умовах реформування охорони здоров'я".

19.11.2004-го на спец. раді НДІ ОХ і ТТ ім. В.П. Філатова захистила докторську дисертацію доц. Н.В. Іванова "Патогенетична роль статтевих стероїдних гормонів та фібронектина при посттравматичному репаративному процесі в оці й ефективність корекції їхніх порушень", отримані 3 патенти та 1 авторське посвідчення.

Із серпня 1998 р., на базі НДІ ОХ і ТТ ім. В.П. Філатова, працювала в докторантурі асистент Л.В. Кучеренко (тема "Внутріартеріальна інфузія лікарських засобів в інтенсивній патогенетично спрямованій терапії важких опіків очей"). 17.12.04 р. вона пройшла апробацію докторської дисертації на Вченій Раді НДІ очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.

З 2001 р., у співтоваристві з невропатологами (доц. В.І. Злобіна та ін.) вивчалась роль вегетативної нервової системи в патогенезі та лікуванні спазмів акомодації. За останні роки була розроблена нова концепція комплексного лікування спазмів акомодації. У лютому 2004 р. отримане авторське посвідчення на винахід: "Схема комплексного лікування спазмів акомодації за методом О.О. Кот".

У 2004 р., за редакцією доц. О.О. Кот, був виданий в університетському видавничому центрі "Практикум з очних хвороб для самостійної внеаудиторної роботи студентів 5 курсу".

За останні роки отримано 6 авторських посвідчень на винаходи та підготовлені до друку методичні рекомендації для офтальмологів "Застосування статевих стероїдних гормонів у комплексному лікуванні хворих з проникаючими пораненнями очей" (проф. Н.В. Іванова та проф. Н.Ф. Боброва, 2005 р.).

У зв'язку з Болонським процесом, у вересні 2005 р., відбулося об'єднання кафедр отоларінгології та офтальмології.

З квітня 2006 р. роботою кафедри офтальмології керує професор Н. В. Іванова. Проводиться велика робота за новою кафедральною темою: «Імунно-ендокринні порушення при офтальмопатології».

Проф. Іванова Н.В. є співавтором підручника «Офтальмологія» під редакцією члена-кореспондента НАМН України, проф. Т. Д. Жабоєдова, доктора медичних наук, проф. Р. Л. Скрипника (2011 р.); «Керівництва з глаукоми» (2013 р.); монографії «Методи дослідження в офтальмології» (2008 р.).

Захищена кандидатська дисертація Н. А. Ярошевої «Ендотеліальна дисфункція судин сітківки у хворих з діабетичною ретинопатією та ефективність лікування виявлених порушень» (2010 р.);

Заплановані і готуються до захисту ще 6 кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Н. В. Іванової, виконуються 2 докторські дисертації (доц. Копаєнко А. І. та доц. Ярошевої Н. А.)

Успішно захищені кваліфікаційні роботи магістрантів:

Н. Є. Казакової «Прогностичне значення ферментів сльози протягом післяопераційного періоду в дітей, оперованих з приводу косоокості, короткозорості та вроджених катаракт (клінічне дослідження)».

Юй Чжімінь «Клініко-морфологічні особливості впливу різних концентрацій БАЗК на кон'юнктиву кроликів в експерименті».

А. В. Кругов «Застосування Бримонала в терапії нормотензивної глаукоми».

А. Усманова «Нейропротекторна дія Нейровітану в комплексному лікуванні відкритокутової глаукоми».

Д. О. Огбі «Effectiveness of Ocuvite Lutein forte in treatment of  glaucoma optic neuropathy».

К. А. Маад «Clinical efficacy of remedy «Stop Demodex» in the combination therapy patients with demodex Blepharoconjunctivitis.

Крім магістрантів, на кафедрі щорічно проходять навчання десятки інтернів, клінічних ординаторів, сімейних лікарів і лікарів-курсантів ФПО (ПАЦ).

Співробітники кафедри беруть активну участь у проведенні конференцій і з'їздів офтальмологів України та Європи, проводять спільні клінічні дослідження нових препаратів. Наукова робота проводиться співробітниками кафедри в співдружності з колективами кафедр біології, імунології, ендокринології, акушерства та гінекології № 2, патологічної анатомії. Згідно з договором з кафедрою офтальмології Національного медичного університету ім. Богомольця О. О. (м. Київ) і НДІ ревматології (м. Євпаторія) роботи співробітників кафедри друкуються як у вітчизняних, так і в зарубіжних журналах, збірках, цитуються в нових і журнальних статтях. Опубліковано понад 500 наукових робіт, з них близько 80 в країнах далекого зарубіжжя.

Співробітники кафедри проходять стажування в провідних клініках світу, у тому числі згідно з виграними грандами на навчання та стажування: м. Лондон (Великобританія), м. Зальцбург (Австрія), м. Прага (Чехія), м. Москва, м. Санкт-Петербург (Росія).

З 2000 року стало доброю традицією щорічне проведення на базі кафедри науково-практичної конференції з міжнародною участю «Азаровські читання» (м. Сімферополь, м. Судак), на якій висвітлюються актуальні питання сучасної офтальмології – проблеми нейроофтальмології та патології сітківки. Конференцію відвідали більше 3,5 тисяч осіб. Слухали виступи провідних офтальмологів України, Росії, ближнього і далекого зарубіжжя.

За роки існування кафедри була виконана велика робота. Її співробітники зробили значний внесок у вивчення актуальних проблем офтальмології, таких як туберкульозне і токсоплазмозне ураження очей, травми органа зору, судинні форми глауком, короткозорість, ембріогенез очей, використання курортних факторів у лікуванні очних захворювань, були розроблені інгібіторна терапія запальних захворювань очей і внутрішньоартеріальна інфузійна терапія тяжких очних уражень, комплексна терапія спазмів акомодації, вивчена роль імунно-ендокринних факторів в офтальмопатології (катаракта, глаукома, прогресуюча міопія, ендогенні увеїти), роль судинно-нервового фактора при ішемічних ураженнях ока.

Співробітниками кафедри підготовлено тисячі практичних лікарів різних спеціальностей, десяткам тисяч пацієнтів надана висококваліфікована консультативна та лікувальна допомога.

Особливо велика заслуга в справі розвитку кафедри професорів Н. С. Азарової, Г. Ф. Тетіної, Н. С. Мальте і К. П. Московченко. Завдяки їх зусиллям була створена кримська наукова школа офтальмологів. На сьогодні практично всі окулісти Криму (понад 100 чоловік) є учнями і послідовниками цих відомих учених.

Підсумком багаторічних наукових досліджень співробітників нашої кафедри стали: понад 1000 наукових публікацій, з яких більше 100 – у країнах далекого зарубіжжя; кілька десятків авторських свідоцтв і раціоналізаторських пропозицій, 8 докторських, 34 кандидатських, 8 магістерських дисертацій, з яких 2 англомовні.

З 2000 року на кафедрі проводяться передатестаційні цикли та тематичне вдосконалення лікарів від кафедри ФПО. Навчалося більше 500 людей АРК.

 
 

Кафедра, як живий організм, росте та розвивається, удосконалює свою роботу і пишається старими традиціями, закладеними Вчителями.

 
 
up
©2006-12 КДМУ. Розробка та супровід – інформаційно-аналітичний відділ.
При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове.
Design by SOFTSOUL.